HEM

Vänföreningen Riksmusei Vänner har syftet att stödja Naturhistoriska
Riksmuseet ekonomiskt och verka till gagn för det.
Föreningen bildades 1925 och bidrar idag aktivt till museets verksamhet
genom att dela ut stipendier till personer verksamma vid museet och
genom att hjälpa till med inköp av utställningsföremål och forskningsutrustning.

Foto: Henrik Atmer

Naturhistoriska riksmuseet är en fantastisk mötesplats för den som är
intresserad av naturvetenskap och vill lära mer om till exempel vår
natur, vårt klimat och astronomi.

På museet finns utställningar, guidade visningar och resor i Cosmonova.
Du kan
gå på föredrag och se tillfälliga utställningar om allt från människans
utveckling till dagens högteknologi för att beskriva
vår fantastiska kropp!