Ängsö 2016

DAGSUTFLYKT MED RIKSMUSEI VÄNNER TILL ÄNGSÖ NATIONALPARK – 22 MAJ 2016

Över 30 entusiastiska Vänner bordade båten ”Sjöbris” på söndagsförmiddagen för färd norrut i skärgården till Ängsö nationalpark. Vädret var försommarskönt med ljumma vindar och gott om sol! (vi erinrade oss fjolårets utfärd till Ängsö naturreservat i ihållande störtregn och gladdes åt dagens väderlek)

Efter två timmars resa landade vi på en härligt tjärdoftande brygga och var framme!
Vår guide – naturgeografen och botanisten Bo Eknert - samlade oss till introduktion och berättade om Ängsö nationalpark. Bosse redogjorde för skillnaden mellan nationalpark och nationalreservat – där nationalparken utgörs av statlig mark med mycket starkt skydd, och reservaten är kommunalt upprättade och kan vara privat mark med lokala skötselplaner.

Ängsö nationalpark är Sveriges äldsta – bildad redan 1909.
Skötseln av nationalparkerna syftar i första hand till att bevara deras naturliga tillstånd. På Ängsö, ett odlingslandskap från 1800-talet, fann man efterhand vikten av slåtter och bete för att inte hagar och ängar skulle växa igen. Ängarna slås med slåtterbalk (maskinell lie) och nötkreatur betar markerna!
Vi började vandringen och nyfikna vänner knäböjde gärna för att studera – och fotografera - av Bosse utvalda exemplar i blomsterprakten. Det gällde allt från spenört, blåsuga, stormåra, svartkämpar (tecken på gammal odlingsmark!), tandrot, gökärt och många, många fler.
Skillnad mellan gökärt och vårärt – mellan gräs och halvgräs (kantig stam tillskillnad från gräsets släta) – vårbrodd, majsmörblomma, rosettjungfrulin, örnbräken, sårläka, myskmadra, vätteros –
m.fl. – m.fl. Vita och violetta kungsängsliljor lyste upp en fuktäng och vid Långängen på Norrudden – möttes vi av en färgsprakande matta -- orkidén Adam & Eva i rött & vitt – eller tvärt om?? (härom tvistar de lärde!)

Den fortsatta vandringen in bland lövverket efter matpaus bjöd på ett hav av ramslök! Aldrig har jag sett en sådan marktäckande mängd av vad som i dag blivit ”kockarnas favorit”.
Mätta på blomsterupplevelser sjönk vi ner i väntan på båtfärd tillbaka, räknade till 35-40 utpekade växtvarianter och tackade Bosse för en mycket minnesvärd dag!

Text – Ulla Tandberg
Foto – Barbro & Henrik Atmer

Bo Eknert i berättartagen

Information om nationalparken

Samling

Östersjön glimtar fram.

Vandrare

Bo Eknert guidar

Staket och underbar vy

Myskmadra (Galium odoratum)

Ramslök (Allium ursinum)

Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia)

Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia)

Ramslök (Allium ursinum)

Naturens eget konstverk

Rödblära (Silene dioica)

Trolldruva (Actaea spicata)

Lundslok (Melica uniflora)

Tandrot (Cardamine bulbifera)

Tvåblad (Listera ovata)

Blåsuga (Ajuga pyramidalis)

Gammalt staket

Vik av Östersjön