Årsmöte 2015

ÅRSMÖTE MED 90-ÅRS-JUBILEUM  -  2015

Med skummande bubbel och läckra smörgåsar inleddes 90-års-jubilerande årsmötet 2015!

Vi var ca 45 personer - vänner och musei-chefer -  som skålade för Vänföreningens välgång.
Undertecknad ordförande, gjorde en historisk exposé över Vänföreningen med utgångspunkt från elegant handskrivna styrelseberättelser.
Följande är inledningen från ”Styrelseberättelse för Föreningen ”Riksmusei Vänners verksamhet 21 okt-1925 – 31 dec. 1926.”

”Den 17 oktober 1925 utfärdades ett upprop, undertecknat av 16 personer, vilka beslutat bilda en förening , benämnd ”Riksmusei Vänner”, avsedd att ekonomiskt stödja Riksmuseum och på annat sätt verka till gagn för detsamma.
Meddelades att konstituerande  sammanträde skulle äga rum den 21 oktober kl. 7 em. å Hierta-Retzius- stiftelsen, Eriksbergsgatan 3 och uppmanades intresserade att infinna sig.
Ett 60-tal personer infann sig och mötet leddes av prof Christian Aurivillius.  Föreningen bildades och då redan under hand ett antal personer anmält sitt intresse att delta – var man efter konstituering 120 medlemmar. Stadgar antogs och styrelse valdes. – 5 styrelsledamöter och 3 suppleanter. Till ordf. valdes prof Christian Aurivillius, v. ordf. byråchef Adolf d’Ailly.
Vid årets slut hade föreningen 356 medlemmar varav 15 ”damer”. Medlemsavgiften var – för ständiga medlemmar 100:- - för i Sthlm bosatta 10:- och för vänner utanför Sthlm 6:-.
Ambitionen var redan från början att stödja museets verksamhet – och dess då 8 avdelningar
Varje år avsattes en summa av medlemsavgifterna och avkastningen av ständiga medlemmars fond att delas ut -- och första året utgick 284 kr till var och en av de 8 avdelningarna inom museet.”

Exempel på vad avdelningarna använde pengarna till fick vi veta för året 1933 då Botaniska avdelningen inköpte en större samling bolivianska herbarieväxter, Entomologiska avd. inköpte 5 ex. av den nyligen upptäckta jätteskalbaggen Goliathus meleagris  + 1250 insekter från Gotska Sandön. Paleobotaniska avd. skaffade en samling fossila växter från västra Tysklands devon, Evertebrat-avd. fick tag på en samling snäckor o kräftdjur från Madagaskar och slutligen lyckades Vertebrat-avd. inköpa 4 sällsynta sydamerikanska apor!

En stor händelse i Vänföreningens historia är när Vänföreningen fick ansvar för den av makarna René & Ebba Malaise 1974 upprättade stiftelse ”till stödjande av undervisnings-, forsknings- och insamlingsverksamheten vid Naturhistoriska Riksmuseet.” Stiftelsen fick som gåva makarnas skärgårdsfastighet Bofjärdsängen Norra i Simpnäs by, med fyra hus och naturskön omgivning. Dessa fyra sommarhus har – via uthyrning - i alla år kommit vänner och personal vid Riksmuseet till stor glädje!

Jubileumsfirandet avslutades av Bo Fernholm som framförde hälsning från förre museichefen Kjell Engström och meddelade vilka som erhållit årets jubileums-stipendier. (se dok. under flik ”Stipendier”)

Så vidtog själva årsmötesförhandlingarna – ledda av Bo Fernholm och med Bo Eknert som sekreterare. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse (se sep. dok.) godkändes och församlingen beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet godkände styrelsens förslag om att återgå till förutvarande årsavgifter nämligen 150 kr för enskild medlem, 250 kr för par. Ständigt medlemskap kostar 15 ggr årsavgiften för enskild medlem. Stödjande medlems årsavgift är 3 ggr årsavgiften för enskild medlem. (detta enl. våra stadgar)

Valberedningen redogjorde för sina förslag och dessa godtogs av årsmötet. Sålunda omvaldes för 2 år Henrik Atmer, Bo Eknert, Bo Fernholm, Lenn Jerling och Christer Sylvén. Ulla Tandberg omvaldes som ordförande för 1 år. Som ersättare för Hans Lundberg med 1 år kvar av mandattiden valdes Kristina Skarin – 1 års fyllnadsval.
Avgående ”valberedare” avtackades med en Linné-korall.
Med en Linnékorall framfördes också allas tack till Hege Vårdal – entomolog vid enheten för zoologi - som efter mötet berättade om René Malaise, hans liv, hans resor och hans världsberömda insektsfälla. En livfull dokumentär med R.M. själv som berättare avslutade kvällen.


 

Ulla Tandberg