Referat resa till Enköping maj 2014

Utflykten till Enköpings parker, 18 maj 2014

Måndag 19 maj - jag sitter hemma i hällande regn och minns gårdagens härliga sommardag då 30 vänner av Riksmuseet och Bergianska trädgården besökte Enköping med dess parker.

I strålande sol och med utgångspunkt från det centrala parktorget Kaplanen vid Turistbyrån började vår guide berätta om Enköpings spännande parkutveckling. Alltsedan tidigt 80-tal har man haft klara visioner och långsiktigt satsat på att skapa en grönskande och blommande stad. I stället för ettåriga blommande växter har man fokuserat på perenna rabatter. I stadens parker finns flera hundra sorters perenna örter, lökar och gräs. Spännande var det också att träda in i de s.k. fickparkerna. Man har tagit vara på stadens små gröna områden, omvandlat dem till slutna enheter – ofta omgärdade av klippta häckar och avgränsande träd. Längs ett slingrande gångstråk omges man av rabatter fulla av perenner med blomning i etapper längs vår- sommar- och höstperioderna. Varje årstid ges sitt uttryck. Som rogivande inslag finns ofta en porlande vattenkonst med uppgift att skapa lugn och avkoppling åt vandraren.

Vi började vår vandring genom Rådhusgården, en kryddträdgård med nya och gamla örter för olika bruk – medicinalväxter, växter för färgning eller växter för smaksättning.

Vi korsade Afzeliplan – staden äldsta park i sekelskiftesstil och fortsatte mot Fridegårdsparken, en typisk fickpark.
Här möttes vi redan vid entrén av Jan Fridegård själv i form av en fullskalig bronsskulptur och kännetecknande drag.
Vi omslöts av exotiska träd och buskar – katsura (vars hjärtformade blad, fick vi lära oss, avger doften av nybakade bullar!), kentuckykaffe, korstörne, magnolior m.fl.
Marktäckare (ofta den röda sockblomman) med uppstickande perenner av många slag täckte alla jordade ytor. I mitten en porlande vattenkonst.
   
Gustaf Adolfs plan var en vidsträckt park med stora gräsytor, fontän i mitten och stora marktäckande perennrabatter med omgivande klippta häckar av idegran och olika lövträd. Fortsättningen ledde oss till Fisktorget och vidare längs Åbrinken till Klosterparken och till Munksundskällan, även denna en typisk fickpark inramad av avenbok och - till min förvåning - häckklippt lärk!

Så kom vi till slutmålet och "pärlan i staden" – Drömparken. Parken är gestaltad av den kände holländaren Piet Oudolf.

Vid vårt besök stod växtligheten i sin vår-linda – på väg att bryta loss och grönska och - senare med ett hav av "spelande salvia". Blommade nu gjorde – indiskt fotblad och trillium.
Majestätiska var de höga cylinderformade bokhäckarna där ett konstverk med fallande vattenkaskader lockade till inträde! (på närmare håll kan vi i Stockholm njuta av perennparken i Skärholmen, som också är skapad av designern Piet Oudolf i samarbete med trädgårdsmästare Stefan Mattsson, som var den som tog initiativet till omvandlingen av Enköpings parker).  
Efter gemensam lunch fortsatte färden mot Enköpings Vattenpark – som blivit en fågelrik inbjudande rekreationsmiljö. Här blev det fri vandring i naturen. Vattenparken har anlagts som en silande våtmark (fördröjningsmagasin med vattenväxter) där stadens dagvatten renas före utloppet i ån och senare – i Mälaren.

Nu var det skönt att äntra bussen och färdas mot nästa mål – Härkeberga medeltida kyrka. Här ville vi se de kända vägg- och takmålningarna av Albertus Pictor! Kyrkan byggdes på 1300-talet och målningarna kom till i slutet av 1400-talet efter att kyrkan byggts ut med takvalv. Det var en nästan "halsbrytande" upplevelse att med blicken mot taket följa vår guides beskrivning av konstnärens fantasifulla tolkningar av olika bibliska figurer, väsen ur folktron, exotiska djur och mycket annat!

Efter detta – återfärd till Stockholm!

Ulla Tandberg