Nyhetsbrev hösten 2014

Kära Vänner av Riksmuseet

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner! Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista.

Detta är ett brev med blandade meddelanden och översikter. Först vill jag nämna att föreningen i dag har 576 medlemmar, varav 80 är ständiga medlemmar och av dessa har ca 375 lämnat oss en mailadress, som används vid Vänföreningens utskick.

Som medlem är du en viktig person! Genom ditt medlemskap har föreningen möjlighet att följa sina stadgeutfästelser, nämligen att främja Riksmuseet genom gåvor och stipendier - och med uppmaningen att sprida kännedom – marknadsföra – museet.

Gåvor och stipendier – varje år avsätter Vänföreningen och René & Ebba Malaises stiftelse (som förvaltas av Vänföreningen) en summa avsedd att sökas av personer verksamma vid museet - för forskning eller museiangelägna verksamheter. De senaste sju åren – inklusive årets utlysning – uppgår stipendiesumman till drygt 1,5 miljoner kronor!

Marknadsföra museet?
Det gör vi vänner genom att berätta om museet och om Vänföreningen. Den broschyr som Vänföreningen publicerade i början av året – och som ni alla fick ett exemplar av med vårutskicket – är en utmärkt marknadsförare. Den finns på museet i informationsfacken - tag gärna ett antal vid ditt museibesök och sprid bland vänner och bekanta. Styrelsen agerar genom att kontakta biologi-/botanik-närstående föreningar, söka nya medlemmar och gemensamma aktiviteter. Ett exempel på detta är utflykten i maj i år till Enköpings parker i samarbete med Bergianska Trädgårdens Vänner (se reseskildring här >>).

Under många år har Riksmusei Vänner haft en omfattande programverksamhet.
I takt med museets utvidgade uppdrag att förmedla ”lärande” genom utställningar och föredrag/föreläsningar har programverksamheten alltmer tagits över av museets pedagoger (detta är inte unikt för Riksmuseet). Vänföreningen samarbetar med ”Avdelningen för lärande” via programförslag. I dagsläget publicerar museet sina programpunkter endast på nätet och för en kort period. Detta är ett problem för oss kontra alla som inte nås via mail. Vi vill gärna kunna sända ut höst- och vår-programpunkter via två nyhetsbrev (höga portokostnader!).
Styrelsen har i kontakt med lärande-enheten fått försäkringar om möjligheter till mer långtgående programinformation.
I dagsläget får alla vänner med mailadress museets kortsiktiga program vidaresänt av Henrik Atmer (som handhar medlemsregistret).

Vänföreningen har gott samarbete med museiledningen.
Flera förslag från föreningen har mottagits välvilligt av museet.
Nyligen erbjöds vännerna att delta i årets ”FishBase Symposium” – vänner som nås av mail får erbjudande om Cosmonovas förhandsvisningar.
Ett nyligen framfört Vänföreningsförslag om volontärverksamhet vid museet har väckt intresse och kommer att följas upp.

Alla vänner och alla verksamma vid Riksmuseet kan hyra stuga på Simpnäs, Björkö-Arholma i norra skärgården.
Simpnäs-fastigheten är en gåva till René & Ebba Malaises stiftelse.
Att hyra är eftertraktat! Redan samma morgon i mars, då års-bokningen släpps blir så gott som allt fulltecknat. Underhåll, skötsel och förvaltning av Simpnäs - mark och stugor - sköts helt genom ideella insatser av stugvärdarna.
Hyra/vecka under högsäsong nästa år kostar för de tre småstugorna 2500 kr och för Storstugan 3200 kr.

Under året har Vänföreningen anslutit sig till Förbundet för Ekoparken (http://www.ekoparken.org/), paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar som under ledorden ”värna, vårda och visa” verkar för Nationalstadsparkens bevarande.

Planer och kommande händelser
Riksmuseet är ett av de fem största naturhistoriska museerna i världen. Innanför den storslagna arkitekturen i karolinsk barock ryms många märkligheter som Vänföreningens medlemmar kan få träffa tillsammans med museets kunniga personal vid olika ”kunskapsexpeditioner”.

Närmast har vi, den 19 november, bokat en visning på museet av ”Djuret Människan”.
Utställningen handlar om människan - om ursprung och historia och om hur och varför vi ser ut och fungerar som vi gör.
Museipedagog Sanna Edvall är vår guide. Samling i entréhallen.
Anmälan till Stefan Olsson, per.stefan.olsson@gmail.com eller tfn 070-689 47 31. Max 25 vänner.

Som volontär-verksamhet har museet och Vänföreningen ett första förslag!
Har du lust att ställa upp som ”testpilot” vid förhandsvisningar av nya utställningar - värdera och kommentera, eller som ”statist” vid evenemang t.ex. ”Natt på museet”?
Anmäl dig till Ulla Tandberg, ulla.tandberg@telia.com eller tfn 070-5430535.

Vänföreningen fyller år!
Den riktigt stora händelsen infaller nästa år 2015. Då fyller Vänföreningen 90 år!
Vi planerar för firande vid vårt årsmöte som infaller i mars – dagen är ännu ej bestämd.
Till våren talar vi om en utflykt till Mälardalen med besök vid Hjälstaviken och Ängsö naturreservat.

Ett annat spännande framtidsprojekt är en idé som Vänföreningen förhandlar med museet om - egentligen en idé redan vid museets uppförande – tanken att installera en Foucault-pendel i museets stora nyrenoverade kupol!
Om detta och andra planer får vi återkomma med i kommande Nyhetsbrev – i god tid inför årsmötet 2015.

Till sist – ber vi er vänligen att senast årsskiftet betala in medlemsavgiften för 2015 (höjd avgift – beslut vid årsmötet 2014).
Enskild medlem 175 kr / familjemedlemskap 275 kr / stödjande medlem 525 kr / ständig medlem 2625 kr.
Pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.
Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer henrik@atmer.se tfn 070-6783268.

Med vänliga hälsningar
Ulla Tandberg
ordförande RMV

Övriga styrelsemedlemmar är - Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Elsa Wicklund,
Hans Lundberg, Henrik Atmer, Lenn Jerling, Stefan Olsson.

Nyhetsbrevet som pdf >>