Nyhetsbrev hösten 2015

 

Kära Vänner av Riksmuseet

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner.
Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista.                                                         

Efter en lång sommar kommer det här brevet att beskriva vad som varit och vad som komma skall!

Vänföreningen hade sitt årsmöte den 19 mars – då även föreningens 90-årsjubileum firades med bubbel och läckerheter. Undertecknad gjorde en historisk exposé över Vänföreningen med urgångspunkt från gamla handskrivna styrelseberättelser. Bo Fernholm framförde inkomna hälsningar och kungjorde årets jubileums-stipendiater.
Vid årsmötesförhandlingarna godkändes verksamhetsberättelse och den ekonomiska redogörelsen, liksom styrelsens förslag att återgå till förutvarande årsavgifter, nämligen 150:- för enskild medlem och 250:- för par. Till ny styrelsemedlem valdes Kristina Skarin.
Vännerna fick sedan lyssna till Hege Vårdal, NRM, som berättade om René Malaise, hans liv, resor och världsberömda insektsfälla. En livfull film med René Malaise som berättare avslutade kvällen.

Under våren anordnade Vänföreningen två resor – båda med inbjudna deltagare från Bergianska Trädgårdens Vänner.
I april for en grupp vänföreningsvänner på week-end-färd västerut, alla med gemensamt intresse – tranorna vid Hornborgasjön!
En lördag i slutet av maj besökte och visades en stor grupp vänner runt i Ekolsunds arboretum och Ängsö naturreservat. Dagen fördunklades här av hällande regn. Matsäck i bussen och en kortare promenad iklädda regnkläder och paraplyer!
(utförliga referat finns på hemsidan - http://riksmuseivanner.se/arsmote_2015)

Vänföreningens styrelse inleder – numera traditionellt – sitt höstarbete med besök och styrelsemöte på Simpnäs tillsammans med stugvärdarna. En unik skärgårdsnatur möter med - lövkogslundar, hällmarkstallskog och öppna blankspolade klippor mot havet. Simpnäs har gräns mot Bofjärden, Norrtälje kommun. Som fastighetsägare och förvaltare av Simpnäs (René och Ebba Malaises stiftelse) har Vänföreningen tagit ställning för Länsstyrelsens förslag att komplettera ”Natura 2000”-nätverket med Bofjärden, inom gruppen ”smala vikar i Östersjön, grund tröskel i mynningen och en artrik undervattensvegetation”. Vänföreningen har också inlett samtal med Norrtälje kommun om möjligheten att inrätta ett kommunalt biotopskyddsområde alt. dito naturreservat. 

Hur har det gått med våra idéer och projekt?
Linné-korallen (vår logotyp) – Bo Fernholm har i kontakt med Visby glasblåseri tagit fram en nyproduktion av korallen tillverkad i form efter Linnés korall av återvunnet glas, som enligt glasblåsaren och ägaren Christer Mattsson ger en särskild lyster och blir extra tåligt. Den tillverkas  bl. a. i grönt och blått. Redan i sommar har korallen kunnat köpas i Visby glasblåseri. Vi hoppas på försäljning i musei-butiken!

Vänföreningens stora idé med att i museet installera en Foucaults pendel har fått läggas på is. Tänkbara lokaler inom museet var olämpliga för installation eller reserverade för andra ändamål.

Kommande händelser
Riksmuseets programpunkter bifogas separat

Utöver programpunkter i museets regi har Vänföreningen följande att erbjuda;

Onsdag den 21 oktober kl. 18.00
ATT PLANERA ETT LANDSKAP
Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell berättar om sitt arbete och sina visioner
Plats:
NRM-- Lilla Hörsalen   -- Inträde 50 kr på platsen. Ingen föranmälan.
Ulf Nordfjell har som framstående landskapsarkitekt utvecklat en egen unik stil inspirerad av den svenska naturen. Med sin Linnéträdgård på Chelsea Flower Show år 2007 slog han igenom utomlands. På den berömda utställningen erövrade han en guldmedalj – och har efter det fått flera nya uppdrag genom åren, trädgårdar som väckt beundran och fått fina utmärkelser.
Kvällen samordnas av Bergianska Trädgårdens Vänner & Riksmusei Vänner

Torsdagen den 3 december kl. 17.30 (samling i museets entréhall)
Utställningen -- FOSSIL OCH EVOLUTION
Specialvisning med projektledare Tove Frambäck
Det här är en utställning om livet på jorden. Genom årmiljonerna ser livsformer olika ut, de förändras och dör ut. Kontinenterna rör sig - ibland är det varmt och i andra tider iskallt. Alla dessa förändringar påverkar hur livet ser ut på jorden i dag. Vår planet fortsätter att förändras och vi med den. När kom dinosaurierna, blommorna och fåglarna? Lär dig mer om enorma trollsländor och pyttesmå urtida maskar!
OBS! Begränsat antal till 30 personer (först till kvarn!)
Anmälan till RMV/Stefan Olsson via telefon 070-6894731 eller e-post: per.stefan.olsson@gmail.com

Boka redan nu – onsdagen den 10 februari 2016 kl. 18.00
Plats – NRM /Lilla hörsalen
Didrik Vanhoenacker, museets jourhavande biolog på Riksmuséet.
Till Didrik kan man vända sig med alla slags frågor om djur och natur. Det blir en bra översikt på vad svenska folket undrar över vid olika årstider. Vilka frågor är vanligast? Vilka är svårast att svara på? Didrik berättar om hur det är att verka som jourhavande biolog.

2016 - Naturhistoriska Riksmuseet firar 100 år i Frescati
Hundraårsfirandet kommer att ske med pompa och ståt och programverksamhet hela året med höjdpunkten helgen 14-15 november.
Om detta återkommer vi i nästa Nyhetsblad!

 

Till sist – ber vi er att senast årsskiftet betala in medlemsavgiften för 2016.
Enskild medlem 150 kr / familjemedlemskap 250 kr / ständig medlem 2250 kr.               
Pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.

Ange tydligt namn, adress och (om ni har) e-postadress!
Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer
e-post
henrik@atmer.se   -  tfn 070-6783268.

 

Med vänliga hälsningar
Ulla Tandberg

ordförande RMV
 

Övriga styrelsemedlemmar är:
Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Elsa Wicklund,
Henrik Atmer, Kristina Skarin, Lenn Jerling, Stefan Olsson.