Nyhetsbrev våren 2015

Kära Vänner av Riksmuseet

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner!
Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista.

Med detta brev kommer följande meddelanden –

  • Kallelse till Årsmöte med inbjudan till Vänföreningens 90-årsjubileum
  • Vänföreningens egna programpunkter (ingår i Nyhetsbrevet)
  • Programblad från NRM
  • Information om sommarens bokning av stugorna på Simpnäs
     

Hänt sedan sist!
Visningen av ”Djuret Människan” i november blev snabbt fulltecknad. Deltagarna fick en intressant och personlig guidning av museipedagogen Sanna Edvall – alla nöjda!

Uppropet om volontäruppdrag som testpiloter vid förhandsvisningar av utställningar eller statister vid evenemang inom museet gav gensvar! Ännu inga uppdrag –  och det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse .Kontakta Ulla Tandberg, ulla.tandberg@telia.com eller tfn 070-5430535.

Vänföreningen fortsätter att marknadsföra sig!
Till höstens ”FishBase symposium” vid museet – där vännerna kunde delta – producerade vår ”hemsides-skapare” Webugglan snabbt en informativ och vacker poster.
Postern gjordes därefter om till en marknadsförande skylt – håll utkik i musei-entrén!
Ett annat önskemål sedan länge är också uppfyllt.
Styrelsen har klagat över vår undanskymda och svårfunna länk på museets hemsida.
 Nu sitter vår symbol – Linnés korall - som en ”puff” på startsidan. En puff på korallen leder till information om Vänföreningen. Vi tackar NRM för det!

À propos vår symbol – Linnés korall – händer följande. Sedan länge har Vänföreningen som gåva kunnat skänka en i glas formad korall. Ursprunget hänför sig till Linnés beskrivningar av och stora intresse för Gotlands koraller efter hans resa dit 1741. Nu är Vänföreningens glaslager tomt och den ursprungliga glasblåsaren på Gotland borta. Vänföreningen ligger i förhandlingar med ett annat glasbruk på Gotland för ev. nyproduktion. Hur detta slutar får vi återkomma till i nästa Nyhetsblad!

Stipendiegruppen fick i år ta emot och hantera 20 st. ansökningar till 2015 års
90-års-jubileumsstipendier med 150 000 kronor att fördela -- 100 000 kr från Vänföreningen och 50 000 kr från René & Ebba Malaises stiftelse. Vilka de lyckliga är kommer att offentligöras vid jubileet/årsmötet den 19 mars.

René & Ebba Malaises stiftelse har egen förvaltning inom Vänföreningen. Förvaltningen sköts praktiskt av styrelsemedlemmen Christer Sylvén med Henrik Atmer som kassör. Nyligen fick stiftelsen ett förslag från Länsstyrelsen att yttra sig över - om att i nätverket Natura 2000 inlemma bl.a. Norra Bofjärden utanför Simpnäs. Stiftelsen ställer sig positiv till förslaget och avser att undersöka möjligheterna för ett utökat skydd även för Simpnäsfastigheten.

Vårens Vänföreningsprogram

Årsmöte den 19 mars kl. 18.00 – Lilla hörsalen.
Jubileums-drink kl. 17.30 – utanför Lilla hörsalen. (se närmare information i den separata kallelsen)

Helgresa till Hornborgasjön och tranorna
Lördag-söndag, 11-12 april går färden med buss och övernattning i Skövde. Resan kostar
850:-/person i dubbelrum, lunch lördag - tillägg för enkelrum. Start från T-centralen lördag morgon.
Anmälan till kassören Henrik Atmer, henrik@atmer.se eller tfn 070-6783268.
Bekräfta din anmälan genom att sätta in 350:-/person på pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.
Ange tydligt Hornborgasjön, namn och gärna e-postadress.

Dagsutflykt till Ekolsund och Ängsö naturreservat
Lördagen den 30 maj besöker vi arboretum i Ekolsund, där guide möter och visar oss runt. Fortsatt färd till Ängsö naturreservat vid Västerås. Vårblommande ängar, fågelliv och grönskande lundar möter oss. Vi vandrar där med vår egen guide – Bo Eknert. Närmare information så småningom.
Intresseanmälan till Ulla Tandberg, ulla.tandberg@telia.com eller tfn 070-5430535.

 

Till sist – har ni betalat årets medlemsavgift??
Om nej --- vänligen betala in till pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.
Enskild medlem 175 kr / familjemedlemskap 275 kr / stödjande medlem 525 kr /
ständig medlem 2625 kr. 
(höjd avgift – beslut vid årsmötet 2014)
Ange tydligt namn, adress och e-postadress.
Frågor kring medlemskapet? – kontakta kassören
Henrik Atmer henrik@atmer.se
tfn 070-6783268.

 

Med vänliga hälsningar
Ulla Tandberg
ordförande RMV             
ordforande@riksmuseivanner.se          
 

Övriga styrelsemedlemmar är: Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Elsa Wicklund,
Hans Lundberg, Henrik Atmer, Lenn Jerling, Stefan Olsson.