Nyhetsbrev våren 2016

 

NYHETSBREV     våren 2016

Kära Vänner av Riksmuseet

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner!
Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista.                                  
(brevet finns även på Vänföreningens hemsida  -http://riksmuseivanner.se/ - under rubrik ”Nyhetsbrev -ordförandebrev”)

Så har ett nytt år randats!
Vi tackar er alla för ert medlemskap och påminner om att ert stöd för Vänföreningen är ett stöd till Naturhistoriska Riksmuseet.
Medlemsavgifter och avkastning från Vänföreningens fonder utgör grunden för vår stipendieverksamhet. Under de senaste 9 åren (=min tid i stipendiegruppen) har Vänföreningen kunnat dela ut drygt 1,5 milj. kronor till personer verksamma inom museet – till forskare, doktorander, gästforskare – till inköp av samlingar eller utställningsföremål - eller till museiangelägna verksamheter. ”Unga forskare på väg” prioriteras och institutionsspridning uppmärksammas. En del av stipendiesummorna utgörs av avkastning från René och Ebba Malaises stiftelse och här visas entomologisk verksamhet vid museet särskild hänsyn.
Vid kommande årsmöte presenteras 2016 års stipendiater.

Nytt för året är den nya regeringens beslut att entré-avgifterna till statliga museer ska tas bort.
Således gäller nu fritt inträde till Naturhistoriska Riksmuseet.
Vi hoppas att detta inte kommer att påverka er vilja att fortsatt stödja Vänföreningen.
Förutom tillfredställelsen att få stödja verksamheten vid Riksmuseet har ni fortfarande glädjen att kunna delta i Vänföreningens aktiviteter, visningar och utflykter liksom möjligheten att till lågt pris hyra stugor på Simpnäs i ytterskärgården.
Som medlemmar har ni har rabatterat pris till Cosmonovas filmförevisningar (30% rabatt) och i museibutiken har vännerna 15% rabatt på inköpen.

Närmast väntar vårt årsmöte – den 15 mars!  
Kallelse följer med Nyhetsbrevet.
Till årsmötet ber vi er ta ställning till ett nytt stadgeförslag som styrelsen föreslår. Avsikten är att förenkla och något modernisera innehållet. Vi bifogar såväl gällande som det nya förslaget.
Till vår glädje ställer museets jourhavande geolog, fil.dr. Åke Johansson upp och berättar för oss om kontinenternas spännande värld – se kallelsen.

På gång!
Styrelsen har sedan föregående Nyhetsbrev arbetat med följande uppgifter - frågan om stadgeändring - om programavisering - med revidering av hemsidan - om vidgat medlemskap - och om möjligheten att inrätta ett kommunalt biotopskyddsområde för Simpnäsfastigheten.

-stadgeändringsförslag tas upp på årsmötet
-vår programavisering ges här med Nyhetsbrevet  -  NRMs kalendarium i bilaga
-revidering av hemsidan har genomförts
-vidgat medlemskap via värvningsartiklar i tidskrifterna ”Biologen” och  ”Entomologisk tidskrift”
-kommunikation pågår med Norrtälje kommun

Program-punkter
När detta Nyhetsbrev når er har många av er – hoppas jag – just avnjutit kvällen den 10 februari med ”museets jourhavande biolog” Didrik Vanhoenacker!
Programmet aviserades i förra Nyhetsbrevet och påminnelse gick ut häromdagen till alla vänner med uppgivna e-postadresser.
Kanske deltog ni även den 28 januari då Lars Jonsson i NRMs hörsal presenterade sin nyutkomna bok ”Vinterfåglar”.

Efter årsmötet den 15 mars kommer följande händelser;

21 april på eftermiddagen kl. 15.00               
”DJUR I SPRIT – SE SAMLINGEN – MÖT FORSKARNA” – spännande rundvandring bakom kulisserna på museet.                                        Vi samlas i museets entré.
Anmälan till RMV/Stefan Olsson  -  e-post   per.stefan.olsson@gmail.com   eller tfn 070-6894731

Därefter planerar vi en UTFLYKT DEN 22 MAJ TILL ÄNGSÖ NATIONALPARK -
vandring och guidning av vår kunniga styrelsemedlem Bo Eknert, naturgeograf vid Stockholms universitet. Färd till Ängsö – troligen reguljärfärd med Blidösundsbolaget.
Vi tar redan nu emot intresseanmälningar till Ulla Tandberg  - e-post   ulla.tandberg@telia.com
eller tfn 070-5430535.

2016 - Naturhistoriska Riksmuseet firar 100 år i Frescati
100-årsdagen infaller den 13 november och kring den dagen kommer firandet att ske med utökat program – med öppet hus – med fritt inträde Cosmonova någon dag – med föredrag och vetenskaplig konferens och med andra aktiviteter.

Till sist – har ni betalat årets medlemsavgift?
Om nej --- vänligen betala till ---- pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner

Enskild medlem 150 kr / familjemedlemskap 250 kr / ständig medlem 2250 kr.              
Ange tydligt namn, adress och (om ni har) e-postadress!
Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer
e-post
henrik@atmer.se   -  tfn 070-6783268.

 

Med vänliga hälsningar
Ulla Tandberg, ordförande RMV

Övriga styrelsemedlemmar är - Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Elsa Wicklund,
Henrik Atmer, Kristina Skarin, Lenn Jerling, Stefan Olsson.