Om hemsidan

 

Hemsidan är gjord i samarbete mellan företrädare för Riksmusei Vänner
och
Ann-Britt Magnusson, Webugglan Design AB

 

Fotografer på hemsidan är oftast angivet i anslutning till bilden.
De rullande bilderna på startsidan är tagna av:
"Skatter från jordens inre" - Anders Rising
"Den mänskliga resan" - Staffan Waerndt
"Polartrakterna" - Staffan Waerndt
"Jakten på ljuset" - Mikael Axelsson

Fler bilder kan Du hitta på muséets hemsida: http://www.nrm.se/

 

 

utstall_bild_ljus1_500.jpg Foto: Mikael Axelsson