Referat årsmöte 2013

Årsmötet 19 mars 2013.

Vid Vänföreningens årsmöte deltog ca 40 vänner, som under samlingen fick njuta av
ett bildband sammansatt av ordföranden Henrik Atmer med foton från händelser
och utflykter som föreningen haft.
Henrik Atmer valdes att leda årsmötesförhandlingarna och protokollet sköttes av
föreningens sekreterare Bo Eknert.

Ärendena enligt föreningens stadgar avlöste varandra – verksamhetsberättelse med
resultat- och balansräkning godkändes – styrelsen fick ansvarsfrihet och betr.
styrelsens sammansättning blev nyval blev lika med omval av i tur avgående ledamöter.
Henrik Atmer, som under verksamhetsåret haft både ordförande- och kassörs-rollerna,
avsade sig ordförandeuppdraget. Valberedningen uppdrog åt styrelsen att inom sig
utse ordförande för det kommande året (ordförande väljs på 1 år).

Efter mötesförhandlingarna fick vännerna lyssna till Anna Roos, biolog och forskare
vid Naturhistoriska riksmuseet.
Med anledning av 25-årsjubileet för våra landskapsdjur visade och berättade Anna
om vart och ett av dessa.
Det var år 1988 som Jens Wahlstedt, fd. ordförande för Riksmusei Vänner, och då
generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, fick idén med landskapsdjur.
Alla 25 landskapen i Sverige har var sitt landskapsdjur.
De flesta landskapsdjuren är däggdjur - i bara ett fall är det en insekt, nämligen
Blekinges landskapsdjur ekoxen.

Vännerna fick en spännande och intressant föredragning!

Vilket djur hör till vilket landskap?

Bleking ekoxe Närke hasselmus
Bohuslän knubbsäl Skåne kronhjort
Dalarna berguv Småland utter
Dalsland korp Södermanland fiskgjuse
Gotland igelkott Uppland havsörn
Gästrikland tjäder Värmland varg
Halland lax Västerbotten storspov
Hälsingland lodjur Västergötland trana
Härjedalen brunbjörn Västmanland rådjur
Jämtland älg Ångermanland bäver
Lappland fjällräv Öland näktergal
Medelpad skogshare Östergötland knölsvan
Norrbotten lavskrika    
       
       
Landskapsdjur: Ekoxe - Blekinge, lavskrika - Norrbotten och näbbmus - Närke.
skyltar.jpg
       

Ulla Tandberg