Bogesundslandet 2016

Utflykt med RMV till Bogesundslandet – Stockholmstraktens nya stora naturreservat

En solig och blåsig lördag den 29 oktober 2016 vandrade en grupp från Riksmusei vänner,
under Bo Eknerts professionella ledning, i det nya naturreservatet Bogesundslandet i
Vaxholms kommun nordöst om Stockholm. Det är ett av länets största reservat med
många olika naturtyper representerade.

Vi samlades vid Bogesunds slott där vi fick se den vackra slotts­parken med ovanliga träd.
Vi fortsatte sedan runt på tre olika områden där vi fick se 300-åriga lindar, våtmarker,
hagmarker och urskogs­artad barrskog. Vår utflykt tog oss runt i några av de mest spännande naturmiljöerna.

En flock sångsvanar flög förbi oss vid Vaxholm och senare fick vi även se en varfågel.


Bo Eknert visar Bogesundsgruppen en av skyltarna i området.

Informativa skyltar berättar om naturen i området. Lindarna har vuxit sig stora under lång tid.

Det krävdes en hel grupp av "trädkramare" för att nå runt den gamla linden.

Under en stärkande fikarast fick vi ytterligare kunskap tillsammans med en flock stjärtmesar

Även hösten blommar i Bogesund. Egentligen är det frukter av benved.

En flock sångsvanar visade upp sig för oss med Vaxholm i bakgrunden.

 

Text och foto: Stefan Olsson