Styrelse/Kontakt

I styrelsen ingår:
     
Stefan Olsson ordförande
Ulla Tandberg vice ordförande, stipendienämnd
Bo Eknert sekreterare  
Henrik Atmer kassör RMV och René och Ebba Malaises stiftelse
Christer Sylvén ansvarig för René och Ebba Malaises stiftelse & Simpnäs
Kristina Skarin stipendienämnd  
Petra Hultenius    
Sten Johnels    
Krister Wogel    
     
Kontakta styrelsen
Stefan Olsson 070-689 47 31 ordforande@riksmuseivanner.se
Bo Eknert 073-766 93 08 sekr@riksmuseivanner.se
Henrik Atmer 070-678 32 68 kassor@riksmuseivanner.se
     
Stipendienämnd för Riksmusei Vänner samt
René och Ebba Malaises stiftelse
Ulla Tandberg sammankallande  
Kristina Skarin    
Lenn Jerling adjungerad  
Bo Fernholm adjungerad  
 
Vid förfrågningar angående stipendienämnden eller stiftelsen -
kontakta Ulla Tandberg 070-543 05 35
eller stipendienamnd@riksmuseivanner.se